Med anledning av att vi sålt dykskolan till Järna Dyk så ber vi er att 

kontakta Jacob på Järna Dyk om ni är intresserade av dykkurser.

info@jarnadyk.se